İade Politikası


İADE POLİTİKASI

 • BİLGİLENDİRME METNİ
 • NexDC Bilişim Teknolojileri olarak %100 geri ödeme garantisi bulunmaktadır.
 • NexDC'den aldığınız hizmetlerden memnun kalmadığınız takdirde 1 gün içerisinde iade talebinde bulunabilirsiniz.
 • Bütün geri ödemeler en geç 30 iş günü içerisinde yapılacaktır.
 • İade garantisi, hizmet sözleşmesine uymadığından ötürü askıya alınan/durdurulan hesapları kapsamamaktadır.
 • Her kullanıcımız, yalnızca ilk aldığı hizmet için iade talebinde bulunabilir. Örneğin, NexDC üzerinden önceden aldığınız/almakta olduğunuz bir hizmet varsa ve ikinci bir hizmet satın alırsanız, bu hizmet için iade garantisinin geçerli olmadığını kabul ediyorsunuz.
 • Herhangi bir çalışanımıza hakarette bulunmak/kaba davranışlar sergilemek, hesabınızın/aldığınız hizmetin/hizmetlerin askıya alınmasına/sonlandırılmasına sebebiyet verecektir. Böyle bir durumda, herhangi bir iade yapılmaksızın üyeliğiniz sonlandırılacak ve sözleşme feshedilecektir.
 • NexDC üzerinden hizmet aldığınız taktirde, NexDC veya çalışanları aleyhine ticari itibarı zedeleyici her türlü yorum, davranış, ilan, afiş, yazı, söz gibi fiillerden kaçınacağınızı taahhüt etmektesiniz. Aksine bir davranış halinde, maddi-manevi tazmin yükümlülüğü altında olduğunuzu ve bu durumda açılacak bütün davalarda Kocaeli Adliyesinin ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ediyorsunuz.
 • Sunucularımıza dolaylı olarak veya doğrudan zarar veren ve/veya yavaşlama/kesinti gibi sorunlara yol açan, paylaşımlı sunucularda saldırı alan siteler haber vermeksizin ve ücret iadesi yapılmaksızın sonlandırılabilir. Bu gibi durumlarda, NexDC, sizden, oluşan zararı karşılamanızı talep edebilir. Böyle bir durumda, gerekli ücreti, itiraz etmeksizin, talep edilen süre içerisinde ödeme sorumluluğunuz bulunmaktadır.
 • Ücreti ödenmiş hizmetler için, hizmet süresi dolmadan hizmetin iptal edilmesi halinde(hizmet sözleşmesine aykırı kullanım, kullanıcı isteği vb.. sebeplerle) hizmet ücretinin tamamının veya kullanılmayan sürenin ücretinin iadesi yapılmayacaktır. Hesabınızda bulunan krediyi bizden alabileceğiniz hizmetler için kullanabilirsiniz fakat erken sonlandırılacak hizmetler için iade yapılmayacak veya hesabınıza kredi eklenmeyecektir.

İADE ŞARTLARI

 • Web sitemiz üzerinden satın alınan ürün, hizmet veya servislerin ücret iade şartları aşağıdaki gibidir.
  • Hizmet kullanımına başlanmamış olması.
  • İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması.
  • İade talebinin satın almayı takip eden 5 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından firmamıza yazılı (kağıda veya dijital) olarak bildirilmiş olması.
 • İadesi Talep Edilemeyecek Ürün ve Hizmetler
  • Sanal Sunucu
  • Kiralık(Dedicated) Sunucu
  • Oyun ve Ses sunucuları: Fivem Sunucu, fivem key, Ses(TeamSpeak) Sunucu, Müzik Botu(SinüsBot) Sunucu, MTA Sunucu, SA:MP Sunucu, ARMA 3 Sunucu, Minecraft Sunucu
  • IPv4 Kiralama
  • Her türden kampanya ve promosyon ile sunulan ürünler
  • Müşterinin kendisinin yapmış olduğu kredi bakiye eklemeleri
  • Müşteriden onay alınarak gerçekleştirilen kredi bakiye eklemeleri
  • Hizmet sözleşmesi ihlali ile askıya alınmış veya durdurulmuş hizmet veya servisler
  • Her türden ücretsiz ürün, hizmet ve/veya servisler
  • SSL güvenlik sertifikaları ve IP adresleri

İADE USÜLLERİ

 • Nakdi iadeler
  • İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek hizmeti, elektrik ve internet trafiği tüketim bedeli, kargo, banka komisyonu ve firmamız tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve en az bir (1), en fazla 30 (otuz) iş günü içerisinde müşterinin ödeme yaptığı banka kartına aracı ödeme kuruluşu olan PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. aracılığıyla gönderilir. Ödeme, EFT veya Havale aracılığı ile yapıldıysa aynı şekilde iade talimatı sadece ödemeyi gönderen hesaba yapılacak şekilde verilir.
  • Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.
 • Alış-veriş kredisi olarak iade:
  • İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.

İADE TALEBİNİN BİLDİRİLMESİ

 • İade talepleri, satın almayı takip eden en az bir (1), en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde;
  • İadeye konu olan ürün / hizmet / servis
  • İadeye konu olan ürün, hizmet veya servise ait fatura numarası
  • İade sebebi / nedeni (zorunlu değil)
  • Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi olarak)
 • Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu nexdc.com.tr üye hesabında yer alan, sistemde kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden [email protected] adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi dikkate alınmayacaktır.

İADE TALEBİNİN REDDİ

 • NexDC.COM.TR daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İADE TALEBİNDEN CAYMA

 • Nihai tüketici iade talebinden, aracı ödeme kuruluşu vasıtasıyla iade talimatı verilinceye kadar cayma hakkına sahiptir.

ÖNEMLİ UYARI

 • Bu sayfada bulunan koşulları NexDC Bilişim Teknolojileri üzerinden hizmet almaya başlayan her kullanıcı kabul etmiş sayılır.


nexdc bilişim teknolojilerii discord sunucusu

nexdc bilişim teknolojileri whatsapp hattı

Çözüm Ortaklarımız

Müşterilerimiz için, akıllı ve hızlı çözüm üreten ortaklarımız.